Most induló blogsorozatommal arra vállalkozom, hogy számos nézőpontból, elméleti és gyakorlati oldalról egyaránt körbejárom a bizalmi vagyonkezelési konstrukciók világát, és közben – remélhetőleg – megingassak jó pár tévhitet. A sorozat első posztjában bemutatom, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés jelentése.

Ez az angolszász világban már évszázadok óta létező jogintézmény az új Polgári Törvénykönyv 2014. évi hatálybalépésével került be a magyar jogrendbe. Ezen újítás lehetővé teszi a családi vagyonok generációkon átívelő rendezését, tőzsdei cégek újszerű tulajdonlását és a vagyonvédelem egyik eszközeként történő felhasználását.

A bizalmi vagyonkezelés jelentése

Leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy a jogi és a „gazdasági” tulajdonlás megkülönböztetése húzódik meg a bizalmi vagyonkezelés fogalma mögött.

A bizalmi vagyonkezelés egy hárompólusú rendszer.

A vagyonrendelő a vagyon eredeti tulajdonosa. Ő az, aki egy szerződéssel – ez az ún. bizalmi vagyonkezelési szerződés – átadja a vagyon tulajdonjogát a vagyonkezelőnek. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy valódi tulajdonátszállás történik, azaz a vagyonkezelő – bizalmi vagyonkezelés jogcímén – megszerzi a vagyon tulajdonjogát. Ezt követően a vagyonrendelő már nem utasíthatja őt arra, hogy tegyen vagy ne tegyen valamit.

A vagyonkezelő az a személy, aki kezeli a vagyont, saját nevében, a legjobb tudása és belátása szerint, azok között a korlátok között, amiket a bizalmi vagyonkezelési szerződés meghatároz. Ezek közül a leglényegesebb pedig az, hogy a vagyonkezelésnek mindenkor a kedvezményezett javára kell történnie.

A kedvezményezett nem írja alá a szerződést, őt csak megnevezi a vagyonrendelő. Ő az, akinek javára és érdekében az egész rendszer létrejön és működik. A vagyonkezelő összes eljárása azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy a kezelt vagyon a kedvezményezett javára dolgozzon és gyarapodjon, és az, illetve a „kincstári vagyon” a kedvezményezetthez kerüljön.

A fenti elveknek számos gyakorlati következménye van. A következő posztjaimban részletesen be fogom mutatni, hogy melyek ezek, és azt is, hogy okosan használva őket, milyen – máshogy nem elérhető – eszközöket adnak a vagyonrendelők kezébe.